ada

ada

praca Magdaleny Reczyńskiej praca Martyny Grzeszczak praca Mikołaja Harmozy praca Przemysława Branasa
praca Przemysława Łopacińskiego praca Magdaleny Mellin praca Joanny Grochockiej praca Maćka Salamona
praca Irminy Stanis praca Wojciecha Juchniewicza praca Marty Grabickiej Praca Ady Dobrzeleckiej
fot. Alina Żemojdzin fot. Alina Żemojdzin fot. Alina Żemojdzin
fot. Alina Żemojdzin fot. Alina Żemojdzin fot. Alina Żemojdzin

      22 września występuje zjawisko równonocy. Słońce zachodzi przed godziną 19-tą. Do końca roku pozostało 100 dni. Rozpoczyna się jesień. Powietrze nasyca się wilgocią, gęstnieje. Tłoczą się ciepłe barwy, bujne kształty, bogate faktury. Nadchodzi barokowa pora zbiorów i podsumowań. Patrząc jak natura osiąga apogeum formy, by potem ulec powolnej, łagodnej dematerializacji, uświadamiamy sobie własną relacyjność. Skonfrontowani z procesem naturalnej przemiany, absorbujemy to co dotąd nazywaliśmy „zewnętrznym”. Przesuwamy tym samym granicę własnej podmiotowości.
     Wraz z grupą zaproszonych do projektu artystów, planujemy wniknąć w strukturę lasu tworząc instalacje będące autorskim komentarzem dotyczącym relacji łączących człowieka ze światem przyrody. Z jednej strony chcemy podkreślić niezaprzeczalny fakt przynależności ciała ludzkiego, po brzegi wypełnionego analogiami do zewnętrznego świata przyrody. Z drugiej zaś spróbujemy zatrzeć granice budujące hierarchie pomiędzy światami ludzi, zwierząt i roślin.
     Formy będące „ ramami” instalacji inspirowane prowincjonalną architekturą sakralną, wytyczą szlak nocnej podróży przez las. Celowe podobieństwo obiektów do przydrożnych kapliczek, ma na celu uwydatnienie sfery sacrum w ciepłym, kameralnym, wyzbytym patosu wcieleniu. Jednym z wątków projektu „Opowieści niesamowite”, jest inne spojrzenie na zagadnienie ekologii.
    Postaramy się bez demagogicznego tonu, bez zbędnej narracji, wywołać poczucie związku odbiorcy z przestrzenią lasu. Broniąc tezy, że „natura objawia nam w rzeczach zwykłych, parabole rzeczy głębokich”, postaramy się stworzyć możliwość intuicyjnego dopasowania się do przestrzeni przyrody w kontekście wydarzenia artystycznego.