ada

ada

praca Marty Wiślińskiej fot. Ada Dobrzelecka praca Edyty Urwanowicz fot. Ada Dobrzelecka praca Kamili Model fot. Ada Dobrzelecka
praca Uli Wasielewskiej fot. Ada Dobrzelecka praca Marcina Kowalika fot. Ada Dobrzelecka praca Pawła Dudko fot. Ada Dobrzelecka
praca Anny Reinert fot. Ada Dobrzelecka praca Marcina Zawickiego fot. Ada Dobrzelecka praca Gosi Golińskiej fot. Ada Dobrzelecka
praca Grażyny Rigall fot. Ada Dobrzelecka praca Ebola Ape fot. Ada Dobrzelecka Praca Łukasza Patelczyka fot. Ada Dobrzelecka Praca Marcina Różańskiego fot. Ada Dobrzelecka
Praca Anny Królikiewicz fot. Ada Dobrzelecka Praca Patrycji Świderskiej fot. Ada Dobrzelecka Praca Pawła Dudko fot. Ada Dobrzelecka
Praca Ady Dobrzeleckiej fot. Ada Dobrzelecka Praca Ady Dobrzeleckiej fot. Ada Dobrzelecka Praca Ady Dobrzeleckiej fot. Ada Dobrzelecka
Praca Ady Dobrzeleckiej fot. Ada Dobrzelecka fot. Bogna Kociumbas fot. Bogna Kociumbas
fot. Bogna Kociumbas fot. Bogna Kociumbas fot. Bogna Kociumbas
fot. Bogna Kociumbas fot. Bogna Kociumbas fot. Bogna Kociumbas

      22 grudnia występuje zjawisko przesilenia zimowego. Już dla wielu kultur starożytnych, niezwykły czas przesilenia zimowego, był okazją do świętowania „odrodzenia się słońca”- zwycięstwa światła nad ciemnością.
      Właśnie w trakcie tej najdłuższej w roku nocy, rozpoczyna się zima. Ciesząca się złą sławą pora kojarzona z chłodem, mrokiem ale też z regeneracją i odpoczynkiem. Pora przesycona bogatą symboliką snu. Zimą, krajobraz zastyga, staje się pozornie martwy. Bezlistne drzewa ujawniają swoje niesamowite struktury, przywodzące niemal „podskórne” skojarzenia. Wszelkie formy życia zdają się chować w ziemi. Rozpoczyna się czas oczekiwania.
      Wraz z grupą zaproszonych do projektu artystów, planujemy wniknąć w strukturę lasu tworząc instalacje będące autorskim komentarzem dotyczącym relacji łączących człowieka ze światem przyrody. Z jednej strony chcemy podkreślić niezaprzeczalny fakt przynależności ciała ludzkiego, po brzegi wypełnionego analogiami do zewnętrznego świata przyrody. Z drugiej zaś spróbujemy zatrzeć granice budujące hierarchie pomiędzy światami ludzi, zwierząt i roślin.
      Formy będące „ ramami” instalacji inspirowane prowincjonalną architekturą sakralną, wytyczą szlak nocnej podróży przez las. Celowe podobieństwo obiektów do przydrożnych kapliczek, ma na celu uwydatnienie sfery sacrum w ciepłym, kameralnym, wyzbytym patosu wcieleniu. Jednym z wątków projektu „Opowieści niesamowite”, jest inne spojrzenie na zagadnienie ekologii. Postaramy się bez demagogicznego tonu, bez zbędnej narracji, wywołać poczucie związku odbiorcy z przestrzenią lasu. Broniąc tezy, że „natura objawia nam w rzeczach zwykłych, parabole rzeczy głębokich”, postaramy się stworzyć możliwość intuicyjnego dopasowania się do przestrzeni przyrody w kontekście wydarzenia artystycznego.