ada

ada

praca Jacka Hołego praca Dawida Czycza praca Mateusza Bykowskiego
praca Sergiusza Powałki praca Moniki Chlebek praca Wandy Swajdy praca Macieja Bychowskiego
praca Edyty Hul praca Aleksandry Kotarskiej praca Aliny Żemojdzin
praca Michała Andrysiaka praca Michała Magdzińskiego
praca Edyty Hul

praca Jacka Hołego praca Sergiusza Powałki praca Mateusza Bykowskiego
praca Aliny Żemojdzin praca Edyty Hul praca Aleksandry Kotarskiej

   23 czerwca, słońce zachodzi o godzinie 21. Rozpoczyna się jedna z najkrótszych nocy w roku. Noc przepojona legendami, eklektycznymi obrzędami. Prasłowiańska Noc Kupały, Noc Świętego Jana, Sobótka. Święto radości i żywiołów. To czas letniego przesilenia, pora przemian. Przyroda dąży w kierunku przepychu, bujnej formy i ekstrawaganckiego koloru. To czas jej triumfu i niezaprzeczalnej dominacji. Tej nocy odwołując się do posthumanistycznej idei, odchodzimy od antropocentrycznego postrzegania świata. Ustępujemy miejsca, dopasowujemy się. Zadajemy pytania, nie udzielamy kategorycznych odpowiedzi. Niech rzeczywistość istnieje w sferze domysłu, poznanie powierzmy intuicji.