ada

ada

Praca Katarzyny Józefowicz, fot. Monika Goldszmidt Praca Piotra Józefowicza, fot. Monika Goldszmidt Praca Ady Dobrzeleckiej, fot. Monika Goldszmidt
Praca Emilii Bartkowskiej, fot. Monika Goldszmidt Praca Sonii Ginelli, fot. Monika Goldszmidt Praca Krzysztofa Polkowskiego, fot. Monika Goldszmidt
Praca Marcina Różańskiego, fot. Monika Goldszmidt Praca Justyny Dziechciarskiej, fot. Monika Goldszmidt Praca Patrycji Świderskiej, fot. Monika Goldszmidt
Praca Natalii Szostak, fot. Monika Goldszmidt Praca Anny Królikiewicz, fot. Monika Goldszmidt Praca Agaty Królak, fot. Monika Goldszmidt
fot. Monika Goldszmidt fot. Monika Goldszmidt fot. Monika Goldszmidt
fot. Monika Goldszmidt fot. Monika Goldszmidt fot. Monika Goldszmidt

     23 marca przypada Światowy Dzień Lasu, słońce zachodzi wówczas o godzinie 18ej, a temperatura powietrza wieszczy koniec zimy. Wtedy to wraz z grupą zaproszonych do projektu artystów, planujemy wniknąć w strukturę lasu tworząc instalacje będące autorskim komentarzem dotyczącym relacji łączących człowieka ze światem przyrody.
    Z jednej strony chcemy podkreślić niezaprzeczalny fakt przynależności ciała ludzkiego, po brzegi wypełnionego analogiami do zewnętrznego świata przyrody. Z drugiej zaś spróbujemy zatrzeć granice budujące hierarchie pomiędzy światami ludzi, zwierząt i roślin. Formy będące „ ramami” instalacji inspirowane prowincjonalną architekturą sakralną, wytyczą szlak nocnej podróży przez las. Celowe podobieństwo obiektów do przydrożnych kapliczek, ma na celu uwydatnienie sfery sacrum w ciepłym, kameralnym, wyzbytym patosu wcieleniu.
     Jednym z wątków projektu „Opowieści niesamowite”, jest inne spojrzenie na zagadnienie ekologii. Postaramy się bez demagogicznego tonu, bez zbędnej narracji, wywołać poczucie związku odbiorcy z przestrzenią lasu. Broniąc tezy, że „natura objawia nam w rzeczach zwykłych, parabole rzeczy głębokich”, postaramy się stworzyć możliwość intuicyjnego dopasowania się do przestrzeni przyrody w kontekście wydarzenia artystycznego.