ada

     OPOWIEŚCI NIESAMOWITE to cykl czterech wystaw, zintegrowanych z przestrzenią podmiejskiego lasu, odbywających się cyklicznie w czasie zjawiska „równonocy”, kiedy to jedna pora roku przechodzi w kolejną.       Miejsce realizacji cyklu- zaniedbany, zapomniany fragment starego parku przechodzącego w majestatyczny las, stał się głównym bohaterem i narratorem „Opowieści…”.
Założeniem projektu było między innymi podkreślenie roli przyrody w teraźniejszości zdominowanej
i całkowicie podporządkowanej człowiekowi.
Projekt „ Opowieści Niesamowite” zrealizowałam w 2012 roku, jako inicjatywę oddolną. Do współpracy zaprosiłam ponad sześćdziesięciu artystów wizualnych oraz muzyków.

opowiesci